ประกาศถึงทุกท่านที่เข้ามา !

โปรดระวังมิจฉาชีพ , เพจปลอม
หลอกขายโปรแกรม , หลอกให้บริการแฮกเฟส ลฯล


ณ. ปัจจุบัน บล็อคและแฟนเพจที่อัพเดทอยู่
มีเท่าที่เห็นแค่ตามด้านล่างนี้ครับ

Blogspot : iAK1 BLOG
Fanpage Happie Hacking
Profile : เอเควัน ดอชพีเฮชพี

[*] ย้ำ : ไม่มีบริการรับแฮกเฟส
ไม่รับสอนแฮก ใดใดทุกกรณีครับ

หากท่านกำลังติดต่อ หรือพบเจอ บุคคล , เพจ
ที่ใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับ basic-hack หรือ ak1
แจ้งผมได้ที่
เอเควัน ดอชพีเฮชพี ครับ

สาเหตุและวิธีแก้ ต่อเน็ตหรือเปิดหน้าเว็บแล้ว error

ในกรณีที่ไม่สามารถแสดง web page นั้นได้ทั้งนี้อาจเกิดจาก

  • สะกดชื่อเวบนั้นไม่ถูก
  • เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตไม่ได้
  • ถ้าตรวจสอบแล้วว่าชื่อเว็บถูกต้องและสามารถเรียกดูเว็บอื่นๆได้ ก็อาจเป็นเพราะเครื่องทางฝั่งที่เก็บเว็บเพ็จไว้ล่มหรือปิดบริการ


สาเหตุที่เกิด error message The page cannot be displayed
ถ้าเป็นทุกเว็บ ก็อาจเกิดจาก
  • DSN Server มีปัญหา หรือกำหนดค่า IP Address ของ DSN Server ไว้ไม่ถูก ให้

1.คลิกปุ่ม start > All programs > Accessories > Command Prompt
2.พิมพ์คำสั่ง ipconfig/all แล้วกด enter ให้จำIP Address ตรงบรรทัดที่แสดงคำว่า DNS Servers เช่น203.115.96.1
3.พิมพ์คำสั่ง ping แล้วตามด้วย IPAddress ที่ได้จากข้อ2 เช่น ping 203.115.96.1 ถ้ามีข้อมูลตอบกลับมาจาก DNS ว่า Replay frome 203.115.96.1 แสดงว่า DNS ปกติดี ให้ดูที่สาเหตูอื่นต่อ
  • ถ้าได้รับข้อความว่า "Unable to open c:WindowsTemporary Internet Files" แสดงว่าพื้นที่ส่วนที่เป็น cache ที่ใช้เก็บส่วนต่างๆของเว็บที่เข้าไปดูน้อยเกินไป อาจต้องขยายพื้นที่นี้


ถ้าเป็นเฉพาะเว็บใดเว็บหนึ่ง ก็อาจเป็นเพราะ
  • ชื่อเว็บไซท์นั้นไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบชื่อเว็บไซท์นั้นอีกครั้ง
  • เครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานชั่วคราว หรื่อไม่สามารถส่งขอมูลตอบกลับมาได้ เนื่องจากมีผู้เข้าไปชมเว็บไซท์ในเครื่องนั้นมาก จนทำงานไม่ทัน ให้เข้าไปชมในเวลาอื่น


อีกอาการหนึ่งคือการแสดงหน้าเว็บเพ็จเดิมเหมือนกับไม่ได้มีการ update ข้อมูล ท่านอาจต้องเข้าไปลบไฟล์ C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsTemporary Internet Files
(หรือวิธีนี้ก็ได้ครับ เรียกIE ขึ้นมา >ที่Tools เลือก Internet Option > กด delete files.. ที่ช่อง Temporary Internet files)


ส่วนคนที่ใช้เน็ต ของtot แล้วเข้าเว็บลำบาก หรือเข้าบางเว็บไม่ได้ ขอแนะนำให้เอา หมายเลข Proxy 203.118.95.1 Port :80 หรือ 203.118.95.2 Port:80 นี้ไปใส่นะ รับลองได้ว่าทำให้เน็ตดีขึ้นมากเข้าได้เร็วขึ้นได้ทุกเว็บ 
วิธีใส่Proxy สำหรับมือใหม่ เปิด หน้า IE ขึ้นมา>ไปที่ Tools > เลือก Internet Option >Connection >Settings > ใส่หมายเลข proxy (ดูที่ภาพเลยนะว่าใส่ตรงไหน)


การที่ URL ADRESS อินเตอร์เน็ตเปลี่ยนไปจากที่ตั้งไว้เป็นเว็บอื่น หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนURL ได้เลย อาจเป็นเพราะ ติดไวรัสหรือspyware หรือพวก Hijack ต่างๆ เราก็ควรที่จะมีโปรแกรม กำจัดspywareติดตั้งไว้ในเครื่อง เมื่อเห็นว่าการเข้าเว็บผิดปกติไปก็ควร สแกนดู โดยโปรแกรมก็มีหลายโปรแกรมที่ใช้กำจัดspyware ดังนี้ครับ

รหัส error และวิธีแก้

Error 602 : The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program
อาจเกิดจาก Modem ถูกใช้งานจากโปรแกรมอื่นอยู่เช่นโปรแกรมรับส่ง FAX
ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรมที่ใช้งาน MODEM อยู่ ทำการเชื่อมต่อ Internet อีกครั้งถ้ายังไม่ได้ให้ Restart และยกเลิกโปรแกรมเหล่านั้น และเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง 
อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง
ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง 
แก้ไขทุกขั้นตอนยังคงมีปัญหาแบบเดิม กรุณาติดต่อ ISP ผู้ให้บริการครับ 

--------------------------------------------------------------------------------

Error 629 : You have been disconnected from the computer you dialed. Double click the connection to try again
อาจเกิดจาก พิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือ หมดอายุการใช้งาน 
พิมพ์ UserName และ Password ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได ้ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ UserName และ Password 
อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง
ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง 
อาจเกิดจากการตั้งค่า Maximum speed ของโมเด็ม สูงเกินไปควรเลือกค่าที่เหมาะสม
คลิกที่ Start -> Setting -> Control panel -> Double Click ที่โมเด็ม -> เลือก properties ที่แถบ General -> ให้ตรวจสอบที่ maximum speed -> โดยทำการเลือกค่าที่ใกล้เคียงกับความเร็วของโมเด็มที่ใช้งาน เช่น ความเร็วของโมเด็ม 56 K ควรตั้งค่าไว้ที่ 57600 
ตรวจสอบ driver ของ modem ว่าได้ลงครบสมบูรณ์หรือไม่ 
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบโมเด็มว่าติดตั้ง Driver และทำงานได้หรือไม่ 
อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration 
ให้ Remove Dial-Up Adapter ใน Network ออก แล้ว Add Dial-up Adapter ใหม่แล้ว Connect อีกครั้ง

--------------------------------------------------------------------------------

Error 678 : The computer you are dialing in to is not answer. Try again later.
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบหมายเลข Dial-up number ให้ถูกต้องกับ ISP 
ตรวจสอบสายโทรศัพท์ว่า ใช้งานได้ปกติหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีเสียงซ่าหรือเสียงรบกวนในสายหรือไม่ขณะใช้สายโทรศัพท ์( แจ้งเหตุเสียได้ที่ 1177 - 02 ตามด้วยเบอร์โทรบ้าน 7 หลัก)
ตรวจสอบการโทรออกว่าโทรออกได้หรือไม่ โดยนำ สายโทรศัพท์บ้าน ที่ใช้ต่อ Internet มาต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา แล้วโทรเข้าที่ หมายเลข Dial-up number ของ ISP แล้วฟังสัญญาณ ที่ได้ยินว่า มีเสียง Fax ของ Modem หรือไม่ ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณ Fax ของ Modem แสดงว่า สายโทรศัพท ์ที่ใช้ต่อ Internet ไม่มีปัญหา แต่ถ้า ไม่ได้ยินสัญญาณให้ลองเช็คหมายเลขโทรศัพท์ ของ ISP 
ตรวจสอบ driver ของ modem ว่าได้ลงครบสมบูรณ์หรือไม่ 
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบโมเด็ม 
ตรวจสอบว่า ได้ต่อสายโทรศัพท์กับโมเด็มที่ช่อง Line ถูกต้องหรือไม่ 
อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration 
ให้ Remove Dial-Up Adapterใน Network ออก แล้ว Add Dial-up Adapter ใหม่แล้ว Connect อีกครั้ง
*หมายเหตุ การ Remove Dial-Up Adapter ต้องมีแผ่นหรือไฟล์ Window setup ด้วยครับ 

--------------------------------------------------------------------------------

Error 691 : The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try again 
อาจเกิดจาก พิมพ์ Username หรือ Password ผิด หรือ หมดอายุการใช้งาน 
พิมพ์ UserName และ Password ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมั่นใจว่าถูกต้อง ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ถ้ายังไม่ได้ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของ UserName และ Password 
อาจเกิดจากมีผู้อื่นใช้งาน UserName นี้อยู่
ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้งานอยู่หรือไม่ ให้ติดต่อ ISP เพื่อตรวจสอบ

อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้องที่ Modem กับ Computer หรือสัญญาณ Modem ค้าง
ปิด Modem และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อ Internet อีกครั้ง 
อาจมีปัญหาที่ Access Sever ของ ISP ผู้ให้บริการ
ให้ติดต่อ ISP ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาจาก ISP หรือไม่

--------------------------------------------------------------------------------

Error 629 : "You have been disconnected from the computer you dialed, Double Click the connection to try again"

(สายหลุดบ่อยในขณะต่อเข้าอินเตอร์เน็ต เกิดจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต มีสัญญาณรบกวนมาก หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างชุมสายไม่ค่อยดี) 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- เปลี่ยนเบอร์โทรเข้าอินเตอร์เน็ตเป็นเบอร์อื่น 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Dial-Up Networking (สำหรับ Win98) หรือ Control Panel / Dial-Up Networking (สำหรับ WinME) 
- เลือกที่ Anet Connection และคลิกเมนู File เลือก Properties
- กดปุ่ม Configure…
- เลือกแถบเมนู General
- ด้านล่างที่ Maximum Speed ให้เลือก57600 สำหรับโมเด็ม 56 kbps หรือ 38400 สำหรับโมเด็ม 33.6 kbps และ 28.8 kbps และที่ Only connect at this speed ไม่ต้องคลิกเครื่องหมายถูก
- ถ้าสายยังหลุดบ่อยอีกให้ลด Speed ให้ต่ำลงมาอีกหนึ่งระดับ เช่น เลือก 38400 สำหรับโมเด็ม 56 kbps หรือ 19200 สำหรับโมเด็ม 33.6 kbps และ 28.8 kbps 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 3
- ให้ตรวจดูว่าสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้าเครื่องโมเด็มอยู่ในสภาพปกติ หรือมีสัญญาณรบกวนหรือไม่ ถ้ามีเสียงรบกวนให้โทรแจ้งศูนย์รับแจ้งขององค์การโทรศัพท์ที่เบอร์ 17 แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน 


--------------------------------------------------------------------------------

Error 630 : "The computer is not receiving a response from the modem. Check that the modem is plugged in , and if necessary, turn the modem off , and then turn it back on." 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1 
- ปิด-เปิด Windows ใหม่
- ปิด-เปิด โมเด็มใหม่
- ให้ถอดสายระหว่าง Modem กับ Computer (สาย Serial Port) ออกและเสียบใหม่ให้แน่นหรือให้ได้จังหวะพอดี 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Control Panel / Modems 
- เมื่อเข้าหน้าต่าง Modems Properties ให้ดูที่แถบเมนู General ซึ่งในกรอบจะมีรายชื่อของ Driver โมเด็มอยู่ ให้ตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือไม่โดยการคลิกที่แถบเมนู Diagnostics และเลือกที่ Com 1 หรือ Com 2 ตามรายชื่อของโมเด็มที่อยู่ที่แถบเมนู General (ถ้ามีรายชื่อ Driver โมเด็มมากกว่า 1 ชื่อให้ทำการตรวจสอบทุกชื่อ) ต่อจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม More info และจะมีหน้าต่าง Please Waiting ขึ้น ถ้า Driver ชื่อใดใช้ได้ก็จะมีกรอบ Identifier และมี Command ของโมเด็ม เช่น ATI1 OK, ATI2 OK … ปรากฏขึ้นมา
- หลังจากเช็คว่า driver ของโมเด็มชื่อไหนใช้ได้แล้วให้กลับมาดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer 
- ดับเบิ้ลคลิก Dial-Up Networking เลือกที่ Anet Connection
- คลิกที่เมนู File เลือก Properties ที่แถบ General ที่หัวข้อ Connect Using เลือก Modem ให้ถูกต้อง
- ถ้า driver โมเด็มที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Control Panel / Modems และเลือกชื่อ Driver ที่มีอยู่ และกดปุ่ม Remove ออก
- ต่อจากนั้นให้ติดตั้งโมเด็มใหม่โดยกดปุ่ม Add และ Netxt ไปตามขั้นตอน
- หลังติดตั้งโมเด็ม และตรวจสอบว่า driver ของโมเด็มชื่อไหนใช้ได้แล้ว ให้กลับมาดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My computer ดับเบิ้ลคลิก Dial-Up Networking (สำหรับ Win98) หรือ Control Panel / Dial-Up Networking (สำหรับ WinME)
- คลิกที่เมนู File เลือก Properties ที่แถบ General ที่หัวข้อ Connect using เลือก Modem ให้ถูกต้อง
- คลิกปุ่ม OK 


--------------------------------------------------------------------------------

Error 650 : "The Computer you are dialing in to does not respond to a network request check your server…" 

วิธีแก้ไข
- เลือก Control panel / Add&Remove Programs เลือก Windows Setup
- ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Communication ให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Dialup Networking ออก กด Apply แล้ว Ok
- เข้าไปที่ Control panel / Add&Remove Programs / เลือก Windows Setup
- ดับเบิ้ลคลิกที่ Communication คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Dial up Networking กด Apply แล้ว Ok
- ไปที่ My Computer / Control Panel / Network แล้วเช็คว่ามี Dial-Up Adapter และ TCP/IP หรือไม่ ถ้ามีให้ ปิด-เปิด Windows ใหม่ แต่ถ้าไม่มีให้ทำการติดตั้ง
- การติดตั้ง Dial-Up Adapter ให้คลิกที่ปุ่ม Add และเลือก Adapter และคลิกที่ปุ่ม Add
- ที่ Manufacturers เลือก Microsoft และที่ Network Adapter เลือก Dial-Up Adapter
- คลิกที่ปุ่ม OK จะกลับมาที่หน้า Network
- การติดตั้ง TCP/IP Dial-Up Adapter ให้คลิกที่ปุ่ม Add และเลือก Protocol และคลิกที่ปุ่ม Add
- ที่ Manufacturers ให้เลือก Microsoft และที่ Network Protocol เลือก TCP/IP
- คลิกที่ปุ่ม OK จะกลับมาที่หน้า Network และคลิกที่ปุ่ม OK อีกครั้งจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ Restart Windows ให้ คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อ ปิด-เปิด Windows 


--------------------------------------------------------------------------------

Error 676 : "The line is busy try again later" 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Dial-Up Networking (สำหรับ Win98) หรือ Control Panel / Dial-Up Networking (สำหรับ WinME) 
- เลือกที่ Anet Connection และคลิกเมนู File เลือก Properties
- แถบ General ตรงช่อง Area code ไม่ต้องใส่ตัวเลข ที่ช่อง Telephone number ให้ใส่ 02 และตามด้วยหมายเลขที่ติดต่อเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น 023400100 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2 
(เมื่อพบปัญหาว่าขณะต่อเข้าอินเตอร์เน็ตไม่มีเสียงสัญญาณโทรออกเหมือนปกติ แต่มีเสียงสัญญาณคล้ายโทรศัพท์แบบหมุนโทรออก)
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Dial-Up Networking (สำหรับ Win98) หรือ Control Panel / Dial-Up Networking (สำหรับ WinME) 
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน Anet Connection / Connect to เลือก Dial Properties… (สำหรับบางเครื่องถ้า Dial Properties ในนี้ไม่สามารถคลิกได้ให้เข้าไปที่ Control Panel Modems และคลิก Dialing Properties)
- ที่แถบเมนู My Locations ตรงหัวข้อ The phone system at this location uses ให้เลือกที่ Tone dialing (สำหรับผู้ที่ใช้ระบบโทรศัพท์แบบกดปุ่ม) หรือ ให้เลือกที่ Pulse (สำหรับผู้ที่ใช้ระบบโทรศัพท์แบบหมุน) 


--------------------------------------------------------------------------------

Error 678 : "Computer you are dialing in to is not answering"
หรือ "No Answering from Modem" 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1 
- ถ้าก่อนหน้านี้ใช้งานได้ปกติ ให้ทำการปิด-เปิด โมเด็ม พร้อมทั้ง ปิด-เปิด Windows ใหม่ 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- ให้ตรวจสอบดูว่ากำหนดเบอร์ติดต่อเข้าอินเตอร์เน็ตถูกต้องหรือไม่ 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 3
- เปลี่ยนเบอร์โทรเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น 023400100 , 026855050 , 028638000 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 4
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Dial-Up Networking (Win98) หรือ Control Panel / Dial-Up Networking (WinME) 
- เลือกที่ Anet Connection และคลิกเมนู File เลือก Properties
- กดปุ่ม Configure…
- เลือกแถบเมนู General
- ด้านล่างที่ Maximum Speed ให้เลือก57600 สำหรับโมเด็ม 56 kbps หรือ 38400 สำหรับโมเด็ม 33.6 kbps และ 28.8 kbps และที่ Only connect at this speed ไม่ต้องคลิกเครื่องหมายถูก
- ถ้าสายยังหลุดบ่อยอีกให้ลด Speed ให้ต่ำลงมาอีกหนึ่งระดับ เช่น เลือก 38400 สำหรับโมเด็ม 56 kbps หรือ 19200 สำหรับโมเด็ม 33.6 kbps และ 28.8 kbps 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 5
- ติดตั้งโมเด็มใหม่
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Control Panel / Modems
- เมื่อเข้าหน้าต่าง Modems Properties ให้ดูที่แถบเมนู General ซึ่งในกรอบจะมีรายชื่อของ Driver โมเด็มอยู่ ให้ตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือไม่โดยการคลิกที่แถบเมนู Diagnostics และเลือกที่ Com 1 หรือ Com 2 ตามรายชื่อของโมเด็มที่อยู่ที่แถบเมนู General (ถ้ามีรายชื่อ Driver โมเด็มมากกว่า 1 ชื่อให้ทำการตรวจสอบทุกชื่อ) ต่อจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม More info และจะมีหน้าต่าง Please Waiting ขึ้น ถ้า Driver ชื่อใดใช้ได้ก็จะมีกรอบ Identifier และมี Command ของโมเด็ม เช่น ATI1 OK, ATI2 OK … ปรากฏขึ้นมา
- หลังจากเช็คว่า driver ของโมเด็มชื่อไหนใช้ได้แล้วให้กลับมาดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer 
- ดับเบิ้ลคลิก Dial-Up Networking เลือกที่ Anet Connection
- คลิกที่เมนู File เลือก Properties ที่แถบ General ที่หัวข้อ Connect Using เลือก Modem ให้ถูกต้อง
- ถ้า driver โมเด็มที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Control Panel / Modems และเลือกชื่อ Driver ที่มีอยู่ และกดปุ่ม Remove ออก
- ต่อจากนั้นให้ติดตั้งโมเด็มใหม่โดยกดปุ่ม Add และ Netxt ไปตามขั้นตอน
- หลังติดตั้งโมเด็ม และตรวจสอบว่า driver ของโมเด็มชื่อไหนใช้ได้แล้ว ให้กลับมาดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My computer ดับเบิ้ลคลิก Dial-Up Networking (Win98) หรือ Control Panel / Dial-Up Networking (WinME)
- คลิกที่เมนู File เลือก Properties ที่แถบ General ที่หัวข้อ Connect using เลือก Modem ให้ถูกต้อง 
- คลิกปุ่ม OK 

--------------------------------------------------------------------------------

Error 680 : "No Dial Tone" 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1 
- ให้ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ว่ายังมีสัญญาณโทรออกอยู่หรือไม่ โดยถอดสายโทรศัพท์ที่เสียบอยู่กับโมเด็มออกไปเสียบกับเครื่องโทรศัพท์ แล้วลองโทรออกดูว่าสามารถโทรออกไปที่อื่นได้หรือไม่ 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- ให้ตรวจเช็คดูว่าเสียบสายโทรศัพท์เข้าโมเด็มถูกช่องหรือไม่ โดยต้องเสียบเข้าที่ช่อง Line ไม่ใช่ช่อง Phone 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 3
- สำหรับผู้ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของ Telecom Asia และได้ขอเพิ่มการใช้บริการแบบพิเศษ เช่น รับสายซ้อน, ประชุม 3 สาย หรือ โทรออกทางไกลต่างประเทศ ให้ทำดังนี้
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Dial-up Networking เลือกที่ Anet Connection
- คลิกที่เมนู File เลือก Properties ที่แถบ General ให้คลิกที่ปุ่ม Configure…
- เลือกแถบเมนู Connection ที่ Call Preferences ให้เอาเครื่องหมายถูกตรง Wait for dial tone before dialing ออก
- จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม OK สองครั้ง เพื่อกลับสู่หน้าจอแรก 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 4
- สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ผ่านตู้สาขา PABX ซึ่งต้องใส่หมายเลข 0 หรือ 9 ก่อนโทรออกให้ทำดังนี้ 
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Dial-up Networking เลือกที่ Anet Connection
- คลิกที่เมนู File เลือก Properties ที่แถบ General ตรงช่อง Telephone Number ให้พิมพ์ 0 ตามด้วยเครื่องหมาย , (คอมม่า) หรือ w แล้วตามด้วยหมายเลขที่ต่ออินเตอร์เน็ตตามปกติ เช่น 9,023400100 หรือ 9W023400100 


--------------------------------------------------------------------------------

Error 718 : "Verify Username and password" , " The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection Check your password, and then try again" 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- ปัญหาอาจเกิดจากชั่วโมงการใช้งานหมดลง ให้ติดต่อสอบถามที่บริษัท เอเน็ต จำกัด โทร. 0-2861-0700 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2
- ให้ใส่ User name หรือ Password ใหม่ให้ถูกต้อง ปกติเมื่อพิมพ์ข้อความที่ช่อง Password จะเป็น ******** (เครื่องหมายดอกจันทร์) เท่านั้น ทำให้บางครั้งอาจพิมพ์ Password ผิดได้ สามารถตรวจสอบดูว่าพิมพ์ Password ถูกหรือไม่โดยการทดลองพิมพ์ Password ที่ช่องของ Username ดูก่อน เมื่อพิมพ์ถูกแล้วให้ลบทิ้งแล้วพิมพ์ Username และ Password ให้ถูกต้องตามช่อง 


--------------------------------------------------------------------------------

Error 720 : " Dial-Up Networking could not negotiate a compatible set of network protocols you specifled in the Server Type settings Check your network configuration in the Control Panel then try the connection again" 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 1
- ปิด-เปิด Windows ใหม่ 

วิธีแก้ไข วิธีที่ 2 
(วิธีนี้สำหรับผู้ที่ใช้ Windows98 ให้เตรียมแผ่นติดตั้ง Windows98 ก่อน เนื่องจากต้องใช้แผ่นในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ด้วย สำหรับ WindowsME ไม่ต้องใช้)
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Control Panel Network
- ที่แถบ Configuration ให้เลือกที่ Dial-Up Adapter และคลิกที่ปุ่ม Remove และให้เลือกที่ TCP/IP คลิกที่ Dial-Up Adapter และคลิกที่ปุ่ม Remove ด้วยเช่นกัน
- เมื่อ Remove ทั้ง 2 อย่างข้างต้นแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ Restart Windows ให้คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อ ปิด-เปิด Windows ใหม่
- เมื่อ Restart Windows แล้ว ให้กลับมาที่ Network เพื่อทำการติดตั้ง Dial-Up Adapter และ TCP/IP Dial-Up ใหม่
- คลิกที่ปุ่ม Add และเลือก Adapter และคลิกที่ปุ่ม Add
- ที่ Manufacturers เลือก Microsoft และที่ Network Adapter เลือก Dial-Up Adapter
- คลิกที่ปุ่ม OK จะกลับมาที่หน้า Network
- ถ้าใน Network ยังไม่มี TCP/IP Dial-Up Adapter ให้ติดตั้งโดยคลิกที่ปุ่ม Add และเลือก Protocol และคลิกที่ปุ่ม Add
- ที่ Manufacturers ให้เลือก Microsoft และที่ Network Protocol เลือก TCP/IP
- คลิกที่ปุ่ม OK จะกลับมาที่หน้า Network และคลิกที่ปุ่ม OK อีกครั้งจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ Restart Windows ให้ คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อ ปิด-เปิด Windows ใหม่ 


--------------------------------------------------------------------------------

Error : "Status : Dialing…" ต่อจากนั้นเกิดหน้าจอสีดำ (Terminal Screen) ขึ้นมา 

วิธีแก้ไข
- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอค่อน My Computer / Dial-Up Networking เลือกที่ Anet Connection
- คลิกที่เมนู File เลือก Properties ที่แถบ General ให้คลิกที่ปุ่ม Configure…
- เลือกแถบเมนู Option ในกรอบ Connection Control ให้เอาเครื่องหมายถูกที่ Bring up terminal… ออก 


รวม proxy ที่เคยโพสในบอร์ดต่างๆ 
สำหรับเล่นเน็ต

เริ่มต้นจากproxy ของเน็ตยี่ห่อต่างๆ
TOT online 
Primary : 203.113.93.1 
Secondary : 203.113.93.2 

Internet Thailand 
Primary DNS: 202.44.202.2 
Secondary DNS: 202.44.202.3 

CS Internet 
Primary DNS: 202.183.255.20 
Secondary DNS: 202.183.255.21 

KSC INternet 
203.155.33.1 
202.44.144.33 

Asia Infonet 
203.144.255.71 
203.144.255.72 

Asia Access 
203.145.0.1 
203.145.0.2 

Samart Infonet 
203.149.0.2 
203.149.0.3 

A-Net 
203.148.255.70 
203.148.255.80 

Jasmine Internet ( Ji-Net ) : 
203.147.0.2 
203.147.0.3 

Siam Global Access 
202.51.128.65 
202.51.128.66 

Loxinfo 
203.146.0.20 
203.146.0.30 

การใช้งานเพื่อเข้าเว็บต่างประเทศ 

เนื่องจากไม่สามารถไปเอาข้อมูลจากเว็บต่างประเทศจากเครื่องของเราได้โดยตรง จึงจำเป็นต้องพึ่งพาคนกลางเป็นผู้ทำหน้าที่ออกไปนำข้อมูลมาให้ แล้วเราค่อยไปรับข้อมูลจากคนกลางคนนั้นอีกทีหนึ่ง 

คนกลางในที่นี้คือเครื่อง Server ที่เรียกกันว่า Proxy Server 
Proxy นี้จะมีหมายเลขของแต่ละที่แตกต่างกันไป ความช้า-เร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปด้วย แถมบางแห่งก็เข้าได้ไม่หมดเช่นกัน เราจึงจำเป็นต้องเลือกใช้กันไปเรื่อยๆ ตามความเหมาะสมครับ 

Proxy Server มีที่ไหนบ้าง ตัวอย่างมีดังนี้ครับ เลือกตัวเลขมาสักอันนึง 

202.28.22.103 port 80 Naresuan University 
203.155.17.165 port 80 Samakkhi Wittayakom School (Chiangrai) ksc.co.th 
202.44.43.200 port 8080 King Mongkut's Institute of Technology 
203.154.98.50 port 8080 Khonkaen Internet Co.,Ltd. inet.co.th 
203.155.101.68 port 8080 Wimol Technical Business Administration School ksc.co.th 
203.155.188.36 port 8080 KSC Commercial Internet Co. Ltd (NECTEC) 
203.155.35.113 port 8080 
203.155.35.112 port 8080 
203.155.35.115 port 8080 
203.155.163.61 port 8080 
203.151.46.3 port 8080 
203.155.35.114 port 8080 
203.154.220.85 port 8080 
203.130.231.189 port 8080 
203.130.199.17 port 8080 
203.150.14.77 port 8080 
203.151.8.41 port 8080 
203.146.102.206 port 8080 
64.75.38.3 port 8080 
203.155.17.165 port 8080 

*+แนะนำproxyที่เร็ว+* 

203.130.147.4 ++เร็วพอควร ++ 
203.155.163.61 ++ไม่วิ่งเลย++ 
203.150.27.133 ++ต่างประเทศไม่ได้++ เร็ว 
203.130.147.4 ++เร็วบางครั้ง++ 
203.185.96.150++พอใช้++ 
203.155.17.199++เร็วพอควร ++ 
203.151.197.115++พอใช้++ 
203.130.249.6 ++เร็วพอควร ++ 
203.155.35.113 ++ต่างประเทศไม่ได้++ เร็ว 
203.155.35.112 ++ต่างประเทศไม่ได้++ เร็ว 
203.155.35.115 ++ต่างประเทศไม่ได้++ 
203.155.163.61 ++ต่างประเทศไม่ได้++ 
203.151.46.3 ++ต่างประเทศไม่ได้++ 
203.155.35.114 ++ต่างประเทศไม่ได้++ 
203.154.220.85++ต่างประเทศไม่ได้++ 
203.130.231.189 ++วิ่งเป็นครั้ง++ 2 ก.ย. 46 
203.150.14.77++ไม่วิ่งเลย++ 2ก.ย. 46 
203.155.2.131 ++เปิดragนานกว่าจะค้าง++ 
203.155.129.50 ++เร็วดีมาก รอตอนแรกนิดนึง++ 
202.29.14.250 ++เร็วพอใช้++ 
202.29.37.1++ขอบอกว่าเร็วมาก++ 
202.29.80.51++เร็วเกินบางเว็บก็เปิดไม่ได้++ 
202.29.15.149 ++เร็ว วิ่งตลอดเลย++ 
202.29.37.1 ++เร็วมากอีกตัวหนึ่ง++ 
203.150.27.132 ++อันนี้เร็วสุดยอด++ 
203.155.101.69 ++ ก็เร็วดีเหมือนกัน สุดๆๆ++ 

202.28.24.52:80 <--- Quite a bit slow, major problems about accurate and resuming (23314 bits)
202.183.194.219:3128 <--- Works well but so slow for sometimes (29259 bits)
202.129.29.109:80 <--- Down?
202.129.29.71:80 <--- Down?
203.118.95.1:80 <--- Fast respond, marvelous and stable with MSN proxy support (30857 bits) - Recommended
203.144.198.122:80 <--- Hell slow...
203.146.157.132:8080 <--- Slow respond and download (23269 bits)
202.129.29.13:80 <--- Works well, but down for sometimes (28561 bits)
203.144.240.52:80 <--- So slow and unstable (9942)
202.129.52.130:8080 <--- Quite slow (24357 bits)
202.28.25.78:80 <--- Another good proxy but lil slow respond (27373 bits)
203.155.27.59:8080 <--- Slow, slow and unstable (Bits? I don't want to say)
202.129.29.16:80 <--- Almost good but still quite slow anyway (26655 bits) 


เครดิตhttp://community.thaiware.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

(ไม่ต้องสมัครสมาชิก)

X [คอร์สเรียนออนไลน์] Android Application Developer vol.1